alimentatie onderzoek partneralimentatie

Alimentatie onderzoek

U heeft twijfels over de alimentatie?

Onterecht?
Partneralimentatie

Te weinig?

Kinderalimentatie
Veel
Jurisprudentie beschikbaar
Wist u dat?
Onderzoekskosten verhalen
alimentatiefraude

Alimentatie onderzoek

Bent u gescheiden en woont uw ex-partner weer samen? Heet u het vermoeden dat de huidige situatie van uw ex-partner is gewijzigd? Geeft u ex-partner geen inzicht in zijn financiële achtergrond om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen? Mogelijk betaald u ten onrechte nog de partneralimentatie die tijdens uw scheiding is vastgesteld op basis van de situatie tijdens de scheiding.


Mochten bovenstaande signalen zich voordoen dan kan een alimentatie onderzoek mogelijk uitkomst bieden.


Partneralimentatie

Artikel 160 Burgerlijk wetboek.

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Om vrijgesteld te worden van de bovenstaande alimentatieverplichting welke is vastgelegd in artikel 160 Burgerlijk wetboek dient aan een vijftal verplichtingen te worden voldaan;

*  Samenwoning

*  Een affectieve relatie die,

*  Van duurzame aard is

*  Wederzijdse verzorging

*  Gemeenschappelijke huishouding

Dit houdt in dat een dergelijk alimentatie onderzoek bovenstaande elementen moet bevatten om tot een succesvolle bewijsvoering te komen.

Daarnaast kan het u veel geld besparen om een onderzoek uit te laten voeren. Bij een goed uitgevoerd onderzoek kunt u kwijtgescholden worden van de alimentatieverplichting. Daarnaast kunnen de onderzoekskosten laten verhalen op u ex-partner. Hier is jurisprudentie over te vinden. 


Kinderalimentatie

Heeft u het vermoeden dat u ex-partner niet eerlijk is over zijn werkzaamheden? En geeft hij geen openheid van zaken met betrekking tot zijn inkomens? Ook hier kunnen wij een onderzoek naar doen.

Een alimentatie onderzoek wordt veelal over een periode van zeker 3 maanden uitgevoerd om tot een zo goed mogelijke bewijslast te komen.


Voorafgaand aan een onderzoek zullen wij altijd eerst met u, vrijblijvend, in gesprek gaan. Uit dit gesprek zal een vrijblijvende offerte worden opgemaakt zodat u ten alle tijden op de hoogte blijft van de kosten van een dergelijk onderzoek.


Uit diverse jurisprudentie is al naar voren gekomen dat bij een succesvol aanvechten van uw zaak de eventuele recherchekosten kunnen worden verhaald op te tegenpartij.