privedetective

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden.


De fraudeur kan twee oogmerken hebben:

Bij het aanvragen van een verzekering geeft de fraudeur een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoedt dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden de premie zal accepteren.

Bij een schade heeft de fraudeur het oogmerk de verzekeraar te misleiden, waardoor de verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten.


Het Verbond van Verzekeraars hebben de omvang van de fraude in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat 12% van de Nederlanders erkent dat zij frauderen met verzekeringen. Als gevolg van de oplichting verliezen verzekeraars jaarlijks 1 miljard euro.


Er zijn verschillende manieren van verzekeringsfraude. Dit zijn enkele vormen die het meest voorkomen;


Fraude bij diefstal

Fraude bij vernieling

Letselschade/schade fraude


Bles en van Rijs Recherche kunnen u helpen bij het bestrijden van verzekeringsfraude. Wij zorgen voor een doortastend onderzoek met een goed sluitend dossier. Helaas zijn er genoeg mensen en ondernemingen die misbruik maken van de situatie. De samenleving draagt veel geld af aan verzekeringen en hiermee worden hoge kosten voorkomen. Door mensen en ondernemingen met verkeerde bedoelingen zullen deze kosten alleen maar hoger worden. Vermoedt u dat er verzekeringsfraude gepleegd wordt.


Neem vrijblijvend contact op met Bles en van Rijs Recherche en wij gaan samen met u kijken wat wij hieraan kunnen gaan doen.