fraude

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding / relatiebeding

Concurrentiebeding, dit is erg vervelend voor een werkgever. Wanneer een (ex)werknemer met alle kennis over uw bedrijf overstapt naar de concurrent en dit met hun deelt is ontzettend vervelend. Dit kan voor u als werkgever veel geld kosten en wellicht ook op korte danwel lange termijn klanten. Daarom is het belangrijk om in uw arbeidscontract een concurrentie beding op te nemen. Alleen wat als de (ex)werknemer zich hier niet aan houdt? Wat als uw (ex)werknemer klanten van u benadert?


Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld door in dienst te treden bij een concurrent.

Een concurrentiebeding wordt vaak gecombineerd met andere beperkende bedingen, zoals:

Relatiebeding: Een relatiebeding verbiedt de oud-werknemer om zakenpartners van de vorige werkgever te benaderen.

Non-sollicitatiebeding: Een non-sollicitatiebeding verbiedt een oud-werknemer om zijn voormalige collega's te benaderen met een voorstel om voor hem te komen werken.

Geheimhoudingsbeding: Een geheimhoudingsbeding verbiedt de (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie openbaar te maken.

Dit alles kan leiden tot erg vervelende situaties voor u en andere betrokken partijen. Daarom kan Bles en van Rijs Recherche wanneer u hiervan schade heeft opgelopen, de nodige hulp bieden die u als werkgever heeft geleden ten gevolge van concurrentiebeding. Wij zullen hierbij een volledig passend dossier opmaken met daarin de nodige informatie, alle overtredingen van de gestelde voorwaarden. Hiermee kunt u naar de rechter en staat u sterk tegenover uw (ex)werknemer.


Waaruit bestaat een concurrentiebeding onderzoek.

Het onderzoek bestaat voornamelijk uit het observeren en achtervolgen van de (ex)werknemer. Dit kunnen doen met verschillende hulpmiddelen. Door de (ex)werknemer of compagnon over een bepaalde periode te volgen en zijn bewegingen vast te leggen, aangevuld met foto- en /of videobewijs kunnen wij een sluitend dossier opmaken.


Wat omvat concurrentiebeding onderzoek nog meer?

Onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding omvat, zoals hierboven reeds aangehaald, in alle gevallen het observeren en achtervolgen van uw (ex)werknemer. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar het schenden van een relatiebeding. Er is echter meer aanvullend of completerend concurrentiebeding onderzoek denkbaar. U kunt daarbij denken aan de volgende deelonderzoeken:

Getuige interviewen;

Wij kunnen testoffertes of testaankopen doen bij de persoon die het concurrentiebeding overtreedt.

Wij kunnen een social media onderzoek verrichten en kunnen deze combineren met een achtergrond-onderzoek.

Aan het einde van het concurrentiebeding onderzoek kunnen wij een confronterend interview houden met de (ex)werknemer.


Juridische stappen

Al het bewijs wat wij hebben verzamelt wordt samengevoegd in een onderzoek dossier. Wij zullen hierin al onze waarnemingen, foto’s en video in verwerken waardoor een rechter voldoende overtuigd wordt, dat uw (ex)werknemer of (ex)compagnon (opzettelijk) concurrentiebeding heeft geschonden. Een goed sluitend onderzoeksrapport is van groot belang voor u als werkgever waardoor u stevig in uw schoenen staat bij de juridische stappen die u wilt zetten.


Vermoedens van concurrentiebeding? 

Wanneer u sterke vermoedens heeft van het schenden van concurrentie of relatiebeding door uw (ex)werknemers of (ex)compagnon en wilt u een concurrentiebeding onderzoek? Zijn er signalen herkend en komt u niet verder? Of zijn er signalen van andere werknemers, leveranciers of klanten dat iemand concurrentiebeding of relatiebeding schendt? Dan kunt u vrijblijvend en geheel kosteloos contact opzoeken met ons. Wij kunnen u hierbij advies geven en een passend onderzoek.