recherchebureau

Uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft. Het te veel ontvangen bedrag wordt in dat geval ook benadelingsbedrag genoemd.

We kennen 4 soorten uitkeringsfraude. Een aantal vormen van fraude kunnen bij alle uitkeringen voorkomen, zoals bijstand, WW, WAO, WIA, ANW, AKW en AOW) , andere slechts bij bepaalde uitkeringen.


De vormen van fraude zijn:

Identiteitsfraude: Iemand doet zich met behulp van een vals identiteitsbewijs als iemand anders voor. Dit kan uiteraard bij alle uitkeringen voorkomen.

Inkomstenfraude: Iemand geeft inkomsten niet op. Dit geldt voor alle uitkeringen. Bij de AOW is alleen sprake van inkomensfraude als het eigen inkomen van een jongere partner van een AOW-gerechtigde niet wordt opgegeven, bij de AKW betreft het de eigen inkomsten van kinderen.

Vermogensfraude: Iemand geeft (een deel van) zijn vermogen niet op. Alleen het recht op bijstand is afhankelijk van het vermogen.

Leefvormfraude: Bij bijstand, ANW en AOW is hiervan sprake als iemand een gezamenlijke huishouding met een partner voert zonder dat te melden. De AKW kan geclaimd worden voor kinderen die iemand niet onderhoudt of die zelfs niet eens bestaan.

In Nederland voeren Gemeenten zelf hun uitkeringsfraude onderzoeken uit. Voor bepaalde Gemeenten is dit toch wel een grote werklast. Wij van Bles en van Rijs Recherche kunnen gemeenten hierbij ondersteunen met onze expertise. Bles en van Rijs Recherche werken nauw samen met Gemeenten en andere officiële instanties om zo uitkeringsfraude een halt toe te roepen.


Wij doen dit op de volgende manier;

Met de opdrachtgever wordt in overleg een gesprek aangegaan waarna wij een plan van aanpak opstellen met een offerte zodat de opdrachtgever duidelijk weet wat de kosten zijn.

Daarop kunnen wij de onderzochte personen observeren en volgen en wordt zo bewijsmateriaal verzameld d.m.v. foto’s en video’s.

Door daarop een buurtonderzoek te houden wordt informatie verzameld omtrent de onderzochte persoon en zullen wij hiermee discreet omgaan.

Vaak laten fraudeurs (digitale)sporen achter. Door een digitaal onderzoek te houden kan dit veel en belangrijke informatie opbrengen.


Vermoedt u uitkeringsfraude dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons, Bles en van Rijs Recherche. Wij houden ons aan de wetgeving en privacy regelgeving. Door op een verantwoorde manier te werken zullen wij bewijsmateriaal verzamelen die rechtsgeldig is en gebruikt kan worden bij eventuele verdere stappen tijdens een rechtszaak.