zieke werknemer

Ziekteverzuim

Bedenkingen bij een ziekmelding?

Een medewerker van u heeft zich ziekgemeld

Buiten het feit dat dit ontzettend vervelend is, kan een zieke medewerker de kosten binnen uw organisatie flink doen oplopen. Denk maar aan het vervangen van de zieke werknemer, het eventueel dalen van de productiviteit binnen uw bedrijf en daarnaast de druk op het werkrooster van uw medewerkers in uw bedrijf.

Tijdens de periode dat de medewerker zich ziek heeft gemeld kunnen zich signalen voordoen welke kunnen wijzen op een onrechtmatig ziekteverzuim.

*   Medewerkers binnen uw bedrijf geven aan dat de ziek gemelde medewerker helemaal niet ziek is en bijvoorbeeld werk uitvoert voor een         ander bedrijf of klussen uitvoert die niet passen bij de ziekmelding

*   De medewerker gaat het contact met de werkgever uit de weg

*   De medewerker heeft constant uiteenlopende klachten waarvoor hij/zij zich ziekmeld.

*   Dit is maar een greep van de signalen die kunnen voorkomen waaruit onrechtmatig ziekteverzuim kan blijken.


Mocht u zich in de bovenstaande signalen herkennen dat is het inschakelen van een recherchebureau een mogelijkheid om u te assisteren in het verloop van het onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim.

Uiteraard is het erg belangrijk in deze zaken dat u al een werknemersdossier heeft opgebouwd van de afgelopen periode waarin u wekelijks een contactmoment heeft met de zieke werknemer. Dit dossier kan een recherchebureau helpen in het onderzoek.


Bles en van Rijs Recherche

Mocht u zich herkennen in bovenstaande signalen of vermoed u een onrechtmatig ziekteverzuim van een medewerker dan is het inschakelen van Bles en van Rijs Recherche een juiste keus.

Na een vrijblijvend intake gesprek die u voert met één van onze rechercheurs waarin de mogelijkheden worden besproken zal altijd een vrijblijvende offerte worden opgemaakt van de kosten die een dergelijk onderzoek met zich meebrengt.

Wij werken veelal met twee rechercheurs. Dit omdat zich tijdens observaties vaak momenten voordoen waardoor de voorkeur is voor twee rechercheurs en om een zo sterk mogelijk dossier neer te zetten.

Tijdens het onderzoek houden wij u ten alle tijden op de hoogte zodat u op elk moment kan beslissen over het verloop van het onderzoek.

Mocht er uit onderzoek blijken dat u vermoedens juist waren dan maken wij een professioneel onderzoek dossier op welke u als bewijs kan gebruiken tijdens een confrontatie gesprek of ontslag gesprek van uw medewerker.