ziekteverzuim

Bedrijfsrecherche

Hieronder vindt u de diensten die wij aanbieden

Onrechtmatig ziekteverzuim
Meer informatie

Ziekteverzuim

Een medewerker van u heeft zich ziekgemeld. Buiten het feit dat dit ontzettend vervelend is, kan een zieke medewerker de kosten binnen uw organisatie flink doen oplopen. Denk maar aan het vervangen van de zieke werknemer, het eventueel dalen van de productiviteit binnen uw bedrijf en daarnaast de druk op het werkrooster van uw medewerkers in uw bedrijf.

concurrentiebeding
Meer informatie

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding, dit is erg vervelend voor u als werkgever. Wanneer een (ex)werknemer met alle kennis over uw bedrijf overstapt naar de concurrent en dit met hun deelt kan dit schadelijk zijn voor uw bedrijf.

bedrijfsfraude
Meer informatie

Bedrijfsfraude

Heeft u last van bedrijfsfraude? Dit is een erg breed begrip. Bedrijfsfraude omvat namelijk arbeidsverzuim, ziekteverzuim, diefstal van goederen, en dergelijke. Er is altijd opzet in het spel en er is altijd iemand (u) de dupe van.

fraude met verzekering
Meer informatie

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden. Vermoed u verzekeringsfraude? Schroom dan niet om hier actie op te ondernemen.

fraude met uitkering
Meer informatie

Uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft. Door gedegen onderzoek kunnen wij hier uitsluitsel in geven.

onderverhuur fraude
Meer informatie

Woonfraude

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en over bewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.