recherchebureau

Privédetective

U heeft het vermoeden van overspel. U heeft het gevoel dat uw partner niet eerlijk is maar kunt er de vinger niet op leggen. Een erg vervelende situatie waar wij uitsluitsel in kunnen bieden.

Is er een persoon binnen uw familiekringen vermist en kunt u hem niet meer traceren? 

Aan de hand van de leeftijd en urgentie van de vermissing zal er over het algemeen pas na 24 tot 48 uur actie ondernomen worden door de overheidsinstanties welke zich over de vermissing zullen buigen.

Daarnaast werken wij met diverse instanties samen die snel inzetbaar zijn.

Bent u gescheiden en woont uw ex-partner weer samen? Het vermoeden dat de huidige situatie van uw ex-partner is gewijzigd? Mogelijk betaald u ten onrechte nog de partneralimentatie die tijdens uw scheiding is vastgesteld op basis van de situatie tijdens de scheiding.

Mochten bovenstaande signalen zich voordoen dan kan een alimentatie onderzoek mogelijk uitkomst bieden.

Heeft u last van een stalker? 

Stalking ontstaat wanneer een persoon, bijvoorbeeld uw ex-partner of een bewonderaar over de grenzen van het toelaatbare gaat om in te breken in uw leven. Hetgeen leid tot een schending van de persoonlijke levenssfeer waardoor u zich gehinderd of zelfs onveilig voelt. 

Heeft u ons nodig voor een onderzoek in het buitenland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor alle andere denkbare onderzoeken die binnen onze mogelijkheden liggen.